Song Lyrics

COMBATTLER V NO THEME
(Choudenji Robo KonBatoraa V opening theme, 1976)
Lyrics by Saburou Yatsude, music by Asei Kobayashi, arrangement by Hiroshi Tsutsui
Originally performed by Ichirou Mizuki and The Buressun Four

Bui! Bui! Bui! Bikutorii
Konbain 1 2 3 4 5 shutsugeki da
Daichi o yurugasu choudenji robo
Seigi no senshi da KonBatoraa Bui [Bui Bui Bui]
Choudenji Youyou Choudenji Tatsumaki
Choudenji Supin
Mitaka denji no hissatsu no waza
Ikari o komete arashi o yobuze
Warera no warera no KonBatoraa Bui [Bui Bui Bui]

Gou gou gou! Totsugeki
Konbain 1 2 3 4 5 tatakai da
Oozora kakeruzo choudenji robo
Heiwa no mamori te KonBatoraa Bui [Bui Bui Bui]
Choudenji Youyou Choudenji Tatsumaki
Choudenji Supin
Yattazo kimete no finisshu panchi
Inori o komete ashita ni mukau
Warera no warera no KonBatoraa Bui [Bui Bui Bui]

Fait' fait' fait'! Kechirase
Konbain 1 2 3 4 5 tosshin da
Aranami ketateru choudenji robo
Kibou no hoshi da zo KonBatoraa Bui [Bui Bui Bui]
Choudenji Youyou Choudenji Tatsumaki
Choudenji Supin
Dasuzo makeru ka chikyuu no tame ni
Negai o komete denjiha hikaru
Warera no warera no KonBatoraa Bui [Bui Bui Bui]
[Bui Bui Bui]

-

Transliterated by Ardith Carlton for Anison Central

-

Return to ANISON CENTRAL Accurate Anison Lyrics, or back to ANISON CENTRAL!

-
Feel free to e-mail me.

This page was created September 19, 2005. Last updated January 23, 2009. This page's source code is copyright Ardith Carlton.